BASIN AÇIKLAMASI  12.8.2020

GÜRCİSTAN DOSTLUK DERNEĞİ BASIN AÇIKLAMASI Basın ve Yayın Kuruluşlarımızın Değerli Temsilcileri Öncelikle toplantımıza iştiraklerinizden dolayı hepinize teşekkürlerimi ifade ediyorum. İsterdim ki; bugün burada sizlerle barış, dostluk, kardeşlik veya kültür, sanat ve sporla ilgili bir konu için bir araya gelmiş olalım. Ancak, ne yazık ki bir araya gelmemize, Kafkaslarda medya-na gelen gelişmeler çatışmalar ve savaş vesile olmuştur. Maalesef Rusya, asırlardır Balkanlarda olduğu gibi, Kafkaslarda da, bu bölgede yaşamakta olan toplumlara rahat yüzü göstermeyen bir politika gütmektedir. Kafkas dağlarının kuzey kısmını silah zoru ile elinde tutan Ruşya, bu defa, dağların güneyine doğru yayılmak için yeni bir adım daha atıyor. Rusya, Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan eden ilk ülke olan Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne karşı tecavüzkar tutumunu sürdürmektedir. Gürcistan'da iç barışı tehdit eden her teşebbüsün arkasında açıkça yer alan Rusya, Abhazya ve Osetya'daki ayrılıkçılara verdiği desteklerle, bölge barışını tehdit etmektedir. Ermenistan'la müttefik olan Rusya, tüm dünyanın gözleri önünde Güney Kafkasya bölgesine doğru yayılma politikalarını sürdürmektedir. Biz, Gürcistan Dostluk Derneği olarak, Gürcüsü, Abhazı, Oseti, Çerkezi, Rusu ile, Kafkasya'da yaşayan tüm halkların, birbirleri ile barış içinde yaşamaları gerektiğine inanıyor, bunun kolaylıkla mümkün olabileceği görüşünü savunuyoruz. Bu konudaki en önemli risk faktörü, yayılmacı Rusya Federasyonu'dur. Vatana yönelik saldırılara karşı yapılan savaşların dışında, hangi sebeple olursa olsun her türlü savaş fikrine ve şiddetle karşı çıkıyoruz. Bugün, milli sınırları tüm dünya tarafından tanınmış bulunan Gürcistan'ın toprakları, Rusların işgal girişimi ile karşı karşıyadır. Bugün Gürcü askerleri, işgalci Rus kuvvetlerine karşı kendi ülkelerini savunmaktadırlar. Rusya'nın tarih boyunca .sürdürdüğü ve adeta kendi milli yöntemi haline getirdiği "her problemi güç kullanarak çözme" anlayışı, bölge halkının en büyük korku ve endişe kaynağıdır. Uluslar arası toplumun, bu anlayışa karşı gerekli tedbirleri almaması halinde, Rusya, bu bölge, halklarına rahat vermeyecek ve işgal pervasız girişimlerini sürdürecektir. Yine, son yıllarda, "Dünya'nın Jandarması" rolüne soyunmuş bulunan Amerika Birleşik Devletleri, bölgenin doğal kaynaklarını denetimi altına alma konusunda, çeşitli entrikalarla Gürcistan yönetimini yönlendirmektedir. Oysa ki, Kafkaslarda yaşayan halkların bugün yoksul ve çaresiz oldukları bilinen bir husustur.' Bölgedeki enerji kaynakları burada yaşayan insanların kanları ve gözyaşları akıtılarak sömürülmemelidir. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri'nin de, bu bölge ile ilgili politi- kalarını daha insani bir zemine oturtması gerektiğini düşünüyoruz. Savaşların, öncelikle silah tüccarlarının işine yaradığı, ve lakin, hiçbir zaman sorunlara kalıcı çözüm getirmediği de bilinen bir husustur. Bugün, Gürcistan'ın Güney Osetya bölgesinde yaşanmakta olan savaşta, Rusya'nın asla Oset halkının menfaatlerine hizmet amacı ile orada bulnmadığı açıktır. Biz, hiçbir sebebin burada yaşayan sivil masum halkın, haksız ve anlamsız bir savaşın mağduru olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Biz Gürcistan yönetiminin, ülke topraklarını her türlü saldırıya karşı koruma hakkı ve görevini yerine getirmesi konusunda, üzerine düşeni yapması gerektiğini de biliyoruz. Biz, başta Sayın Cumhurbaşkanı Saakasvili ve yönetiminin, intikam duygusuyla değil, soğukkanlılıkla sivillere zarar vermeden, Uluslararası Kuruluşlarla işbirliği ile topraklarını savunmaya devam etmesini ve bu konuda kendilerine desteğimizi ifade etmek istiyoruz. Biz, yine burada, asırlardır oluşmuş özerk yapıların devam etmesi gereğini ve özellikle gürcistan yönetiminin de, bu özerk yapıları ortadan kaldırmak yerine, koruması ve güçlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'de yaşayan Gürcüler olarak, kardeşlerimiz ve ortak tarihi-kültürel bağlarımız olan bütün diğer toplumlarla, her zaman huzur, barış ve kardeşlik duyguları içinde yaşamayı arzu ediyoruz. Bütün bunlardan sonra; 1 - Rusya'nın, derhal ve kayıtsız şartsız Gürcistan topraklarından tamamen çekilmesini istiyoruz. 2- Uluslararası kuruluşlarm, bir an önce bölgeye barış için girmesi gerektiğini ifade ediyoruz. 3- Güney Osetya'nın, çözüm olarak Rusya'ya iltihak yerine, Gürcistan Devleti ile çözüm arayışlarına girmesi gereğini ifade ediyoruz. 4- Buradan, özellikle Türkiye'deki ve İslam Dünyasındaki yardım kuruluşlarının, bir an önce bölgede başka trajediler meydana gelmeden, insani yardımlarını harekete geçirmelerini bekliyoruz. 5- Rusya'yı halen saldırılarına devam ettiği için masum insanları katlettiği için lanetliyor.Türkiye'de yaşayan Gürcü kökenli vatandaşlar olarak kardeş Gürcistan halkının yanında olduğumuzu ve her türlü desteğe hazır olduğumuzu bütün dünyanın bilmesini özellikle de Rusya'nın anlamasını istiyoruz. Sonuç olarak; Gürcistan Dostluk Derneği, dostluğu, kardeşliği ve barışı esas alan bir anlayışla kurulmuştur, Huzur ve barışın, sadece ABD, Avrupa ve Rus toplumları için bir hak olmadığım, aynı zamanda Dünyada yaşayan diğer toplumlar için de, bir hak olduğunu düşünüyoruz. Barış için her türlü adımın, bir an önce ve vakit kaybetmeden atılmasını, barış için daha fazla gözyaşı dökülmeden harekete geçilmesi gerektiğini özellikle altını çizmek istiyoruz. dernek ve Yönetim olarak, Devletimizin bölgeye insani yardımlar konusunda yapacağı her türlü desteğin, bir an önce harekete geçirilmesi gerektiğini ve bu konuda bize verilecek her türlü göreve hazır olduğumuzu, önemle belirtmek istiyoruz. Dileğimiz, barış, dostluk ve kardeşlik biran önce bölgeye egemen olsun. ALİ RIZA ALTUNEL Dernek Başkanı &**"


Okunma :2382