KAMUOYUNA DUYURU  12.8.2020

Milliyet Gazetesini Kınıyoruz; Muhterem basın mensupları sevgili dostlar ve Türkiye de yediden yetmişe Gürcü toplumunun mensupları Gürcü dostları ve Beraber Yaşamaktan onur ve kıvanç duyduğumuz Türk toplumu: Türkiye’de yaşayan hemşeri, dost, komşu ve akraba olduğumuz bu toprakların insanlarına son zamanlar da yayınlanan bir kısım yorum ve haberlerden dolayı aşağıdaki açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur. 1. Türkiye’de Yaşayan Gürcü Toplumunun temsilcileri dernek ve vakıflar olarak ata yurdumuz ve Gürcistan (Batum) la ilgili yayınlanan haber ve yorumlar son derece camiamızı üzmektedir. 2. Asırlardır beraber dostça kardeşçe akraba olarak içinde yaşadığımız toplum olarak hepiniz iyi bilirsiniz ki Gürcü toplumu dindar ahlaklı namus ve şerefine düşkün sahip olduğu kutsal değerler için her türlü tehlikeyi göze alarak varlığını devam ettirmiş bir toplumdur. 3. Üstün ahlak ve seciyeleridir ki bu toplumun ataları kutsal değerlerini korumak için ata yurdunu bütün mal ve servetini terk ederek Anadolu’ya göç etmek mecburiyetinde kalmıştır. 4. Anadolu’ya göç edip burayı yurt edinin Gürcülerin tamamının köken itibarıyla atalarının geldiği yer Başkenti Batum olan Acaristan Özerk Cumhuriyeti Bölgesidir. 5. Batum’da yaşayan on binlerce bizim gibi inançlı ahlaklı dindar ve kutsal değerlere saygılı akrabalarımızı da rencide eden bu haberlerin artık daha dikkatli ve tüm toplumu itham ve rencide edici üsluptan çıkarılması gerektiği kanaatindeyiz. 6. Günahlar şehri ve benzeri ifadeler orada her şeye rağmen her türlü günah ve ahlaksızlığa karşı duran, savaş açan akrabalarımıza orada var olan kutsal mekanlara yapılmış hakaret olarak görüyoruz. 7. Söz konusu fiilleri işleyenlerin çoğunun dışarıdan gelen yozlaşmış ahlak ve maneviyattan yoksun toplumların topyekûn faturasının akrabalarımıza ve içinde camileri, Kur’an Kursları ve diğer dinlere ait ibadet mekanları barındıran bu kente yapılmış en büyük haksızlıktır diye inanıyoruz. 8. Kaldı ki bu haberi ve yorumları yapanlar ya görmek ve göstermek istedikleri tarafa bakmakta ve ya bu haberlerle kendilerince bir yerlere had bildirmek istemektedir. 9. Türkiye Kamuoyu iyi bilmelidir ki Batum da yaşayan şerefli namuslu halk bu kentin böyle ne anılması ne bu tür fiillerin orada işlenmesine asla rızaları yoktur. 10. Batum da yaşayan Gürcü toplumu bu batak hanelerin varlığından da bunu işletenlerden de buraya o amaçlarla gelenlerden de son derece rahatsızdırlar. 11. Bizi ve Batum’da ki akrabalarımızı ziyadesi ile üzen konu ise söz konusu fiilleri işlemek için içinde yaşadığımız ve asırlarca dünyaya ahlak ve maneviyatı öğretmiş ve bunun bekçiliğini yapmış toplumun evlatlarının bu çirkefliğin reklamcısı, teşvikçisi ve tarafı olmuş olmalarıdır. 12. Yukarıda saydığım nedenlerden dolayı başta Türkiye’de yaşayan bizlere ve Batum’da yaşayan akrabalarımıza bu yorum ve haberleri yapanların bölgede yaşayan ve mevcut durumdan fazlasıyla rahatsız olan Müslüman Gayrimüslim tüm insanlarımızdan özür dilemeleri gerektiğini ve bunu beklediğimizi kamuoyu huzurunda ilan ediyoruz. 13. Ayrıca Hükümetimizin bölgenin ticari ve ekonomik potansiyelini yükseltmek için getirmiş olduğu kimlikle geçiş sisteminin maalesef kötü amaçlara hizmet ettiğini görmesi ve bir an önce bu yanlıştan dönmesi gerektiğini bunu her iki ülkede yaşayan sağ duyu sahibi bireyler ve STK’ lar olarak özenle ve öncelikle talep etmekteyiz. 14. Bu talebimizin yerinde ve haklı bir talep olduğunu aksi durumda bu hakareti bizlere ve beldemize reva görenlerle her türlü yasal platformda mücadele edeceğimizi yüksek sesle ilan ediyoruz. 15. Türkiye’nin çeşitli yerlerine yayılmış Gürcü veya Batum Göçmenleri dernekleri olarak ta aynı duygu ve düşünceleri paylaştığımızın bilinmesini arzuluyoruz. Saygılarımızla Beykoz Batum Havalisi Yardımlaşma ve Kültürel Dayanışma Derneği Gürcistan Dostluk Derneği Kafkas Gürcü Kültürü Derneği


Okunma :2036