Osmanlı Arşiv Kayıtlarında Gürcistan ve Gürcüler Kitabı  12.8.2020

Osmanlı Arşiv Kayıtlarında Gürcistan ve Gürcüler Kitabı Çıktı. Gürcistan Dostluk Derneği tarih serisi II olarak basılan bu eser yüzyıllardır beraber süren Türk-Gürcü ortak tarihi ile ilgili olarak Osmanlı arşivlerinden istifade edilerek hazırlanmış olup Türk-Gürcü münasebetlerindeki tarihi dostlukların ve birlikteliklerin derinliklerini inilmesini amaçlamıştır. Kitapta yer alan belgeler Osmanlı arşivinde Gürcistan ve Gürcülerle ilgili mevcut yirmi binden fazla belge arasından örnekleme usulü ile tespit edilmiş ve temalarına göre başlıklandırılarak kronolojik olarak bir araya getirilmiştir. Mümin Yıldıztaş tarafından hazırlanan eser Gürcistan Dostluk Derneği yayınlarından çıktı. Osmanlı Arşivi Kayıtlarında Gürcistan ve Gürcüler adlı bu çalışma ile aynı zamanda bu konudaki tarihi kayıtların ehemmiyetine dikkat çekmek ve Türk-Gürcü münasebetlerindeki tarihi dostlukların ve birlikteliklerin derinliklerine inilmesi de amaçlamıştır. Kullanılan belgeler bilinçli olarak yalın halde bırakılmıştır. Üzerlerine yapılması gereken yorumlar ve çıkarımlar okuyucuların insiyatifine terkedilmiştir. Sadeleştirmeler ve kısaltmalar anlam bütünlüğüne zarar vermeyecek şekilde yapılmıştır. Çalışmada yer alan 130’a yakın belge Osmanlı Arşivi’nde Gürcistan ve Gürcülerle ilgili mevcut 20.000’den fazla belge arasından örnekleme usulü ile tespit edilmiş ve temalarına göre başlıklandırılarak kronolojik olarak bir araya getirilmiştir. Çalışmada Osmanlı Arşivi’nin en eski kayıtları olan mühimme defterlerinde yer alan kayıtlara özellikle daha fazla yer ayrılmıştır. Çünkü bu kayıtlar Osmanlı devletinin en eski kayıtlarıdır. Diğer bir ifade ile Osmanlılarla Gürcülerin birbirlerini tanıma ve birbirleri ile kaynaşma sürecidir. Kitap isteme adresi. Gürcistan Dostluk Derneği Beyceğiz Mah. Sarayağası Cad. Emek Apt. 3/1, Fatih/İSTANBUL 0212 529 53 88 www.gdd.org.tr


Okunma :2701