Dr.Abdülkadir Cahit Tuner

>> Dr.Abdülkadir Cahit Tuner

1892 senesinde Gemlik’in Adliye köyünde doğdu. Batum/Livane muhacirlerinden Mehmet Bey ile Cevahir Hanım’ın oğludur. Amcası Osmanlı son dönemi Harbiye Nazırlarından Şakir Paşa’dır.  İlk ve orta öğretimini İstanbul’da tamamladı. 1914 senesinde İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.  Birinci Dünya Savaşına katıldı ve yüzbaşı rütbesi ile Çanakkale’de görev aldı. Sina çölünde yapılan kanal harekatında İngilizlere esir düştü. 1918 sonrasında İstanbul’a dönebildi. Serbest hekimlik yaptıktan sonra 1918 senesinde Mahzar Osman ile tanışmış ve Toptaşı Hastanesinde nöröloji asistanlığına başlamıştır.  Almanya Bresleu’da ünlü nöroşirürjiyeni Foerster’in yanında çalıştı. 

İhtisasını tamamladıktan sonra İstanbul’da çalışmaya başladı ve Nöroloji v Nöroşişirüji servis şefi oldu. 1926-1932 seneleri arasında Ödemiş Hükümet Tabipliği yaptı. 1940-1948 arasında İzmir Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesi okul müdürlüğü görevini yürüttü. 1948-1957 yılları arasında İzmir Çocuk Hastanesi asabiye mütehassısı olarak çalıştı. Bu tarihte emekliye ayrılarak serbest hekimlik yapmaya başladı. 1976’da serbest hekimliği bıraktı. Türkiye’nin ilk nöroşirürjiyenidir.  Dr. Abdülkadir Cahit Tuner 1.12.1983 tarihinde İzmir’de vefat etti. Türkiye’de Sinir ve Ruh hekimliği ile nörloşirürjinin kısa tarihçesi adlı makalesi ile Dede-Torun Arasında Söyleşiler adlı bir eser yazmıştır.

 

Kaynak: Mehmet Tuner’den alınan bilgi; Dr. Sair Naderi, Türk nöroşirürji tarihinden bir kesit: Dr. Abdülkadir Cahit Tuner (1892-1980). Tıp Tarihi Araştırmaları 11, 131-137,

 

Okunma: 36577

Yazıya Yapılan Yorumlar
Yorum Yaz