Mehmet Abdurrauf Bey

>> Mehmet Abdurrauf Bey

1847 senesinde Batum’da doğdu. Batum alimlerinden Mustafa Efendi’nin oğludur.  1875’te tıbbıyeden mezun oldu.  1876’da doktor olarak Lazistan Belediyesinde göreve başladı. 1877’de kolağası rütbesi ile Batum hastanesine tayin oldu. 1877/1878 Osmanlı-Rus Harbinde Birinci Alay Tabur doktoru olarak görev yaptı. 1880 Burdur, 1885’te Adapazarı Belediye doktorluğuna atandı. 1889’da Hüdavendigar vilayeti sıhhıye müfettişi, 1897’de Kastamonu Sıhhıye Müfettişi, 1906’da Erzurum Sıhhıye Müfettişliğine atandı. 1908 senesinde İstanbul’da vefat etti.  
Burdur’da görev yaparken Malumat-ı Camia adlı bir risale hazırlamıştır. Lazistan Sancağında görev süresinde Hopa ve Atina’da tifo salgınını,  Gönye ve Macahel’de çiçek salgınlarının önüne geçmiştir.  
Batumlu ünlü alim kazasker Dardağanzade Mehmet Efendi’nin kızı Fatma Hanım ile  evli idi. 3 çocuk babasıdır. Hakkı mahlasıyla şiirleri yazan Abdurrauf Bey, Türkçe, Gürcüce, Lazca ve Fransızca bilmekte idi. Akrabaları 93 Harbi sonrasında Adapazarı İlmiye Köyüne yerleşmiştir.

Kaynak: Murat Kasap, Osmanlı Gürcüleri, Gürcistan Dostluk Derneği, İstanbul 2010, s.395

Okunma: 36574

Yazıya Yapılan Yorumlar
Yorum Yaz