Menuçehr Mustafa Paşa

>> Menuçehr Mustafa Paşa

Asıl adı Menüçehr’dir. Gürcü hükümdarlarından Keyhüsrev ile Dedisimedi’nin oğludur. Keyhüsrev’in ölümünden sonra, memleketin idaresini eşi Dedisimedi yapmakta idi.  Annesinin hükümdarlığı nedeniyle “Karıoğlu” lakabıyla da anılmakta idi. 1578 Çıldır Savaşı sonrasında Osmanlı tabiyyetine geçti ve Müslüman olarak Mustafa ismini aldı. Osmanlıların Tiflis ve Şirvan fetihlerinde orduya kılavuz ve öncülük yaptı. Menüçehr Mustafa Paşa önce sancakbeyi sonra da paşalık rütbesi ile Çıldır Beylerbeyi oldu.  Osmanlı ordusunun Gori civarında Simon Han’ın kuvvetleri tarafından pusuya düşürülmesinde Mustafa Paşa’nın parmağı olduğu iddia edilmesi nedeniyle tutuklanmak istendi. Osmanlı ordusundan ayrılarak kayınpederi olan Simon Han’ın tarafına geçti ve yaklaşık dört yıl Osmanlılara karşı mücadele etti.  Menüçehr Mustafa Paşa 1588 Gence Seferi sonrasında tekrar Osmanlı tabiyyetine geçti. Çıldır Beylerbeyi iken 1614 senesinde vefat etti. Oğlu II.Menuçehr Paşa, 1614-1625 seneleri arasında Ahıska valiliği yapmıştır.


Kaynak: Murat Kasap, Osmanlı Gürcüleri, İstanbul 2010, s.108,109.

 

Okunma: 36585

Yazıya Yapılan Yorumlar
Yorum Yaz