Mustafa Nuri Bey (Menapirzade)

>> Mustafa Nuri Bey (Menapirzade)

1844 senesinde Maraş’ta doğdu. Babası Harput Valisi iken vefat eden Gürcü Yusuf Paşa’dır. İstanbul’da sıbyan ve Beyazıt Rüştiye okullarında okudu. Özel hocalardan Fransızca ve bazı dersler aldı.  Annesinin saray ile olan bağları ile 1853’te Harem-i Hümayun Dairesi Kitabetine alındı. Daha sonra Muzıka-i Hümayun’a kayt oldu.  1860 senesinden sonra Meclis-i Vala Evrak Odasında, Meclis-i Vala Mazbata Bölümünde, Meclis-i Kavanin Dairesinde ve Tercüme Kaleminde görev yaptı. Ziya Paşa, Kemal Bey ve arkadaşlarının Avrupa’ya gitmeleri üzerine Nuri Bey’de Avrupa’ya gitti.  1871 Fransız-Alman savaşında Fransa saflarında Almanlara karşı savaşa katıldı. Beş sene kadar Paris ve Londra’da yaşadıktan sonra 1872’de Mahmut Nedim Paşa’nın sadrazam olmasından sonra arkadaşlarıyla beraber İstanbul’a döndü.               
                                                                                
Namık Kemal, Kayazade Reşad ve Ebuzziya Tevfik ile İbret gazetesini çıkardılar.  İbret gazetesinde yazdığı makaleler sonrası Akka’ya sürgüne gönderildi.  Üç sene iki ay sürgün hayatı yaşadıktan sonra Sultan Murat’ın tahta çıkışında affolundular. Mustafa Nuri Bey, 1876’da azalık ve mütercimlik inzimamıyla Meclis-i Umur-u Sıhhiye başkâtipliğine getirildi.  Padişah II. Abdülhamit ile olan geçmiş dostlukları sebebiyle 1879’da Mabeyn üçüncü kitabetine tayin edildi ve ula sınıf-ı evveli rütbesi ile taltif edildi. 1881’de Cemiyet Rusumiye azası, 1883’te tekrar Mabeyn kitabetine, 1883’te ilave memuriyet olarak Tütün Rejisi Komiserliğine tayin edilmiştir. 1888’de rütbe-i bala tevcih olundu. Çeşitli tarihlerde, birinci rütbe Osmanî ve Mecidi nişanlarıyla altun ve gümüş imtiyaz, altun Liyakat, gümüş girid ve Hilal-i Ahmer madalyaları aldı.  16 Temmuz 1906 tarihinde Yakacık’ta vefat etti.  Kabri Çamlıca Selami Dergahı Haziresinde’dir.

İyi derecede Fransızca bilen Nuri Bey, edebiyat ve musiki ile yakından ilgilendi.  Piyano ve flüt kullanmakta idi.  Akka adlı eseri dışında tiyatro ve servet ilmine dair kitapları mevcuttur. Fransızcadan çevirdiği peygamber efendimizin biyografisiyle ilgili kitap tercümesi basılmayıp kaybolmuştur.  Bestenigâr Devr-i Hindi, Hüzzam Sengin Semai ve Rast Türk Aksağı adlı eserleri vardır.

 


Kaynak: Murat Kasap, Osmanlı Gürcüleri, İstanbul 2010, s.302,303

Okunma: 36580

Yazıya Yapılan Yorumlar
Yorum Yaz