Sadrazam Halil Paşa

>> Sadrazam Halil Paşa

Sultan I.Mahmut döneminde Avusturyalılardan Belgrat Kalesini geri alan gürcü sadrazam Hacı İvaz Mehmet Paşa’nın oğludur. 1724 senesinde İstanbul’da doğdu. Dergah-ı Ali kapıcıbaşılık rütbesi ile devlet hizmetine girdi. Mirahur ve çavuşbaşı, Duhan Gümrüğü Eminliği, Sadaret kethüdalığı görevlerinden sonra 1769 senesinde vezir rütbesi ile Rumeli Beylerbeyliğine ve Hotin Kalesi muhafızlığına atandı. Sultan III. Mustafa döneminde 12 Aralık 1769’da sadrazam oldu. 20 Aralık 1770 tarihinde görevden alındı. Sadrazamlığı sonrasında Eğriboz, Bosna, Selanik valiliği yaptı. 1777’de Sivas valiliğine atandı ise de görev yerine gidemeden 9 Ekim 1777 tarihinde Kütahya Nallıhan’da vefat etti.


Kaynak. Murat Kasap, Osmanlı Gürcüleri, İstanbul 2010, s.43

Okunma: 36578

Yazıya Yapılan Yorumlar
Yorum Yaz