Sadrazam İvaz Mehmet Paşa

>> Sadrazam İvaz Mehmet Paşa

Sultan 1. Mahmut döneminde sadrazamlık yapmış olan Gürcü asıllı Osmanlı devlet adamıdır. Yagozine şehrinde doğdu. Babası Tımar sahiplerinden Nasrullah Efendi’dir. Devlet hizmetine verilmesinden dolayı İvaz lakabını aldı. 1735’te vezirlik rütbesi ile sadaret kaymakamlığına tayin edildi. 1735-1738 seneleri arasında Vidin valiliği ve seraskerliği yaptı. 3 Mart 1739’da sadrazam oldu. Sadrazam ve serasker olarak sefere çıktı ve Avusturyalıların eline geçen kaleleri ve özellikle Belgrat Kalesine geri aldı. Bu kaleyi geri alması nedeniyle İkinci Belgrat Fatihi olarak ta anılır. Haziran 1740’ta sadrazamlık görevinden alındı. Sadrazamlığı sonrasında Cidde, Hanya, Eğriboz, Bosna ve Kandiye valiliklerine atandı. 1743 senesinde İnebahtı valisi iken vefat etti. Vefatından uzun yıllar sonra kabri açılmış ve cesedinin çürümediği görülmüştür. Bundan dolayı halk arasında Evliya olarak anılmıştır. Oğlu Halil Paşa sadrazamlık yapmış, diğer oğlu İbrahim Bey’ de iki defa şeyhülislam olmuştur.

 

Kaynak: Murat Kasap, Osmanlı Gürcüleri, İstanbul 2010, s.81.

Okunma: 35718

Yazıya Yapılan Yorumlar
Yorum Yaz