Sefer Paşa

>> Sefer Paşa

Gürcü asıllı Osmanlı devlet adamı. Sultan IV.Murat döneminde Kars muhafızlığı yaptı, 1629 senesinde Ahıska ve Çıldır Beylerbeyi oldu. 1634 Bağdat seferine katıldı. Uzun yıllar Ahıska valiliği yaptı ve 1652 senesinde vefat etti. Ünlü gezgin Evliya Çelebi, 1647 senesinde Gürcistan gezisinde Ahıska’yı ziyaret ettiğinde Sefer Paşa ile görüşmüştür. Evliya Çelebi Sefer Paşa’dan gürcü asıllı, hünerli, yiğit ve mert bir devlet adamı olarak bahseder. Yine kethüdası Derviş Ağa’nın da gürcü asıllı, kerem sahibi, er kişi olduğunu, diğer hanedan üyelerinin de hünerli ve mert kişiler olduğunu belirtmiştir.

Sefer Paşa’nın soyu kendisinden sonra “Sefer Paşazadeler” olarak devam etmiş ve bu hanedandan Arslan, Hacı Ahmet, Salih, Hasan, İshak, Sabit,  Süleyman ve Şerif Paşalar vezirlik yapmışlardır.  Sefer Paşa’nın mezarı Ardanuç’ta tarihi İskender Paşa Camii haziresindedir.

Kaynak: Murat Kasap, Osmanlı Gürcüleri, İstanbul 2010, s.113.

Okunma: 36581

Yazıya Yapılan Yorumlar
Yorum Yaz