Türkiye-Gürcistan Ekonomik İlişkileri

>> Türkiye-Gürcistan Ekonomik İlişkileri

Gürcistan ile ekonomik ilişkilerimizin temel hukuki çerçevesini, 1992 tarihinde imzalanan “Ticaret ve Ekonomik İşbirliği”, “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması” ve “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı” Anlaşmaları oluşturmaktadır.

Türkiye-Gürcistan İkili Ticaret Verileri: (DTM, milyon dolar)

                 İhracatımız    İthalatımız         Hacim         Denge

2001          144 (%10)     127 (-%18)    271 (-%5)    17 (%171)

2002         103 (-%28)    138 (%9)       241 (-%11)    -35 (%306)

2003         155 (%50)     272 (%97)     427 (%77)  -117 (%234)

2004         200 (%29)     307 (%13)     507 (%19)    -107 (-%9)

2005         271 (%36)     301 (-%2)     572 (%13)    -30 (-%72)

2006        412 (%52)      340 (%13)    752 (%31)    72 (-%340)

2006/XI     367                 311                 678                56

2007/XI   562 (%53)     273 (-%12)       836 (%23)   289 (%416)

Türkiye ile Gürcistan arasındaki ekonomik ilişkiler, Gürcistan’da son yıllarda yaşanan ekonomik iyileşme ve yatırım ortamının iyileştirilmesi sonucu hızla gelişmektedir.

2002’de 241 milyon dolar olan ikili ticaret hacmimiz, bu yıldan itibaren istikrarlı bir artış göstererek 2006 yılında 752 milyon dolara ulaşmıştır. 2007 yılı ilk on bir ay itibariyle ise 836 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ticaret dengesinin de, ülkemiz ihracatının sürekli artışına bağlı olarak lehimize gerçekleşmeye başladığı gözlemlenmektedir.

İkili ticaretimizde başlıca ihracat kalemlerini plastik ürünleri, makine ve teçhizat, elektrikli aletler, demir ve çelik eşyalar oluştururken, ithalatımızda hurda metal ve petrol ürünlerinin önemli bir yeri bulunmaktadır.

Türkiye, Gürcistan’ın en önemli önemli ticaret ortağı haline gelmiştir.

Gürcistan’daki Türk yatırımları 200 milyon dolar civarındadır. Müteahhitlerimizin Gürcistan’da üstlendikleri işlerin toplam tutarı ise 2007 yılı sonu itibariyle 750 milyon dolardır.

BTC ve BTE gibi enerji alanındaki bölgesel projelerin ardından, bölgesel çapta ulaştırma alanındaki en önemli proje olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nın Gürcistan kesiminin temel atma töreni, 21 Kasım 2007 tarihinde üç ülkenin Cumhurbaşkanlarının katılımlarıyla Tiflis’te gerçekleştirilmiştir.   

Sayın Cumhurbaşkanımızın Bakü-Tiflis-Kars demiryolu temel atma töreni vesilesiyle  Gürcistan’a yaptıkları ziyaret sırasında ayrıca Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ve Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması (ÇVÖA) da imzalanmıştır.

Serbest Ticaret Anlaşması ile iki ülke arasındaki ticaret hacminin, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ile Gürcistan’a yönelik, özellikle müteahhitlik alanındaki  Türk yatırımlarının artması öngörülmektedir.    

Son dönemde iki ülke arasında gerçekleştirilen ve halihazırda çalışmaları devam eden büyük çaplı bölgesel projelerin kazandırdığı ivmeyle, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha üst seviyeye taşınması beklenmektedir. 
 

 

Kaynak:http://www.mfa.gov.tr/turkiye-gurcistan-ekonomik-iliskileri.tr.mfa

Okunma: 15382

Yazıya Yapılan Yorumlar
Yorum Yaz