Yirmisekiz Mehmet Çelebi

>> Yirmisekiz Mehmet Çelebi

Asıl ismi Mehmet Faizidir. “Süleyman Ağazade” olarak da tanınır. Samsuncubaşı Gürcü Süleyman Ağa’nın oğludur. Edirne civarında doğdu. Gençliğinde yeniçeri ocağına girdi. Yeniçeri Ocağının 28. orta bölüğüne kayıtlı olduğu için Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi diye tanınır.  İyi bir eğitim görerek, yeniçerilikte çok çabuk ilerlemiş, yeniçeri kethüdalığı, darphane bakanlığı ve üçüncü defterdarlık görevlerinde bulunmuştur. 1718’de Pasarofça antlaşması murahhas heyetinde ikinci murahhas olarak bulundu. 1720’de Paris’e elçi olarak gönderildi. 1721’de Paris’ten döndükten sonra, defter eminliği, ruznamçe-i evvel ve baş muhasebecilik görevlerini yürüttü. 1730’da Kıbrıs Lefkoşa’ya sürüldü ve 1732’de Kıbrıs’ta vefat etti. Sadrazam Mehmet Sait Paşa (Yirmisekizçelebizade)'nin babası idi.

Sultan 3. Ahmet tarafından 1720 yılında Fransa’ya elçi olarak gönderilen Mehmet Çelebi,  incelemeleri sırasında Osmanlı İmparatorluğu ile Fransa ve İspanya arasında, Avusturya’ya karşı siyasi ve askeri anlaşma yapmak için çaba sarf etmiştir. Çelebi Fransa’daki  gözlemlerini Fransa Sefaretnamesi adlı önemli bir eser olarak yazmıştır. Fransa Sefaretnamesi, Osmanlı Seyahatnameleri arasında en çok üzerinde durulmuş olanı, edebi ve tarihi kıymet bakımlarından en ehemmiyetli bulunanı ve memleket hayatında yaptığı mühim tesirler itibariyle de çok verimlidir. Ayrıca Sefaretnamesi dışında ayrıca Avrupa devletlerinin durumunu anlatan İcmal-i Ahval-i Avrupa adlı bir eser daha yazdı.  Aynı zamanda şair olan Mehmet Çelebi’nin bu eserleri dışında Tarih-i Mekke ve Şecere-i İlahe adında iki eseri daha bulunmaktadır.


Kaynak: Murat Kasap, Osmanlı Gürcüleri, İstanbul 2010, s.287,288

 

                     (Mehmet Çelebi ve maiyyetinin Fransa'ya girişi)

Okunma: 36575

Yazıya Yapılan Yorumlar
Yorum Yaz