qartul soflebi

>> qartul soflebi

თურქეთში ქართულ სოფლები
1-ქ.ადანაში
 ჯეიჰანი: გაღისთანი  
იურეღირი: ჰაკკიბეილი/ჰანდერესი 

2-ქ.ართვინში 
ცენტრში:  იანიკლი, დოკუზოღლი(ბინათ), თაშლიჯა(ჰათილა), ერენლერ(ირსა), ორმანლი(ორმანა), თუთუნჯულერ(ქართლა),  ორთაკოი(ბერთა), ბეშაღილ(ბეშავული).   
ბორჭკა: 
ჯამილი/მაჭახელა (აკრია-უღურ, ეფრათ-ეფელერ, ჰერთვისი-ჯამილი, ქვაბითავი-კაიალარ, მინდიეთ-მარალ, ზედვაკე-დუზენლი). 
ქარშიკოი (ხება), მარადიდ (მურათლი), თარაკლი, ადაგულ, კაინარჯა, ბალჯი, არქაოი, ალაჯა(სანათიზ). 
მურგულ: აქანთა, ქორუჯულარ, აშაღი ქორუჯულარ, ზორლუ(ხალაზორ), არდიჩლი, ფეთექ, ოზმალ, ქურე, ბაშქოი, მადენ(ისქეფ), ძანსულ, დურჩა, ერეგუნა, კურა, არხვა, ავანა, ორჩი, ტრაპენ, ცვან, ჰობერქეთ.  
შავშეთი: ბალიკლი,(წყალსიმერ), ჩაღლაიან,(ხევხრულ), ჩუქურ(ჩიხორ), დემირჯი(დაბა(, დერეიჩი(დასამობ), დუთლუ(სურევან(, ერიქლი(აგერა), მადენ(ბაზგირეთ), მეიდანჯიქ(დიობან), მისირლი(ივეთ), აბა(უბე), შენოჯაკ(ჭაკველთა), თასკოფრუ(‘ფხრევილ), თეფებაში(ზიოს), ესქიქალე(უსთამის), ყაღლი(ზაქიეთ), იეშილჯე(მანათბა). სინკოტ

იუსუფელი: ბიჩაქჩილარ(ჰევექ-ი ლივანე), ბალჯილი(ბარხ), იუქსექ ობა(კობახ). 
 
3-ქ.ამასიაში
 
ცენტრი: აქიაზი, ბელდაღი, ჩათალჩამ, იუვა. 
თაშოვა: ალთინლი(თენექე), ჩერმუქ, თათლიფინარ(დარმადერესი). 
 
4-ქ.ბალიქესირში 
ცენტრი:  არმუთალან  
ბანდირმა: ჯუმჰურიე   
ბალია: არმუთალან   
გონენ: ბალჯიდედე, ჩინარფინარ, ჩიფთლიქალან, ექშიდერე, ქოჩბაირ, ქეჰლივანხოჯა, სუჩიქთი.  
მანიას: დეღირმენ ბოღაზი, ჯუმჰურიეთ, დოღანჯი.   
სუსურლუქ: გუნაიდინ.    
5-ქ.ბილეჯიქში   
ოსმანელი: ადლიე, საიაზი    
6-ქ. ბურსაში   
ცენტრში: ილდირიმ მაჰალლესი, არაბაიათაღი, ოდუნლუქ, სულთანიე, სულეიმანიე, ქარაისლაჰ.  
გემლიქ: ჰამიდიე, ადლიე, ოდუნლუქ, ჰაიდარიე.   
ინეგოლ ;  ჩაილიჯა, ფევზიე, გულბაჰჩე, ჰასანფასა, ჰაყრიე, მურათბეი, სულჰიე, თუფექჩიქონაქ, ქარაქადი, ბაჰარიე, ელმაჩაირ, ჰილმიე, ბაჰჩექაია, ჰამიდიე, საადეთ, სულჰიე, მესრურიე, მერზუკიე.   
იზნიქ; ელმალი, ჰაჯიოსმან, კირინთი, ჩანდარლი, ოსმანიე, ქუთლუჯა, ჰისარდერე.  
ქარაჯაბეი: ბოღაზკოი  
ქესთელ: ალაჩამ, ორჰანიე, ოსმანიე, საითაბათ, საიფიე, ბურჰანიე, კოზლუორენ. 
მუსთაფა ქემალ ფაშა: ქომურჯი ქადიქოი, ქარაფინარ, ქარაორმან.  
ორჰანგაზი: ჰამზალი, გურლე.   
ოსმანიე: სოღუქპინარ   

7-ქ.დიარბაქირში   
ერგანი: ორთაიაზი   
 
8-ქ.დუზზჯეში  
ცენტრი: ფინდიკლიაქსუ, ჩიფთლიკქოი, იეშილჩამ, ჩაქირლარ, აიდინფინარ, მუნჯურლი, შიმშირ, სულეიმანბეი, მერგიჩ, ბეიქოი,  ასარაკსუ, მუსაბაბა, გურჯიჩიფთლიქ, გოლორმანი. 
გოლიაქა: ჰაჯიიაკუბ, ჰამამუსტი.  
ჩილიმლი: (მერქეზ იეშილ მაჰალლე, გურჯი ჰუსეინაღა მაჰალლესი), ჰიზარდერე, მაჰირაღა.    
აქჩაქოჯა: მელენაღზი, ჩიჩექპინარ, ქირაზლი, უღურლუ, ესმა ჰანუმ. 
იღილჯა: ქირიკ   

9-ქ.გირესუნში  
ცენტრში: ანბარალან.    
დერელი: აქქაია(ბაშჩუქურ), ‘ჩმესუიუ.      
ბულანჯაკ:  დამუდერე, თეფეკოი, თოკმადენ, იეშილთეფე, თეპეორენ, ოდადუზ, ქარააღაჩ, ჰეჯეთ, გუნეიქოი, ეზელთერე, ქუჩუკდერე. 
ქეშაპ: ქურბანფინარი   
 
10-ქ. კასტამონუში   
ჩათალზეთინ: ჰამიდიე  
 
11-ქ. ქოჯაელში   
გოლჯუქ: ფერჰადიე, ჰამიდიე, ჰასანეინ, იჯადიე, ირშადიე, ლუთფიე, მამურიე, მესრურიე, ნიმეთიე, ნუზჰეთიე, სირეთიე, შევქეთიე, ავაზფინარ.   
იზმით: ეშმეაჰმედიე, სულთანიე.  
ქარამურსელ: აქფინარ.  
ქართეფე: ბალაბან, ნუსრეთიე, შირინსულჰიე.

12-ქ. ორდუში 
ცენტრში: ბურჰანეთთინ, ოსმანიე, ბაჰარიე, ქირაზდერე, ქიზილჰისარ, იოქუშდიბი, ქურულ, იარაშლი, გუნორენ, ორენჯიქ, ქაიადიბი, ორჰენიე, აქქესე, ქარაჯაომერ.   
აქქუშ: დუმანთეფე, ესენთეფე(ქაბაქულაქ).   
აიბასტი: სექაღილ მაჰალლესი. 
ჩაიბაში: ქურუდერე ქოი, სოილემეზ იენი მაჰალლე, სარიჯაერიქ-ჩინარ მაჰალლესი, აქბაბა ქოი, აქქაია მაჰალლესი, ეღრი ბუჯაკ-ჯილადერ(მანასტორ), ქოქლუკ. 
ფათსა: ქაბაქდაღი ქოი, საზჯილარ ქოი, იუსუფლი ქოი, ორჰანგაზი მაჰალლესი(გეიქელი ბელდესი), ბოზდაღი, იენიქენთ, თაჰთაბაშ, ბაჯანაქ, სუდერე, მეჰმეთაქიფ, ქარათაშ, დუაიერი, ჰაილუ, ესქიორდუ.    
გოლქი: ჯიჰადიე ქოი, მერქეზ/ფაშაფინარ მაჰალლესი, იუვაფინარ ქოი.    
ულუბეი: იენი საიაჯა, რეფაჰიე.    
უნიე: გულლუქ მაჰალლესი, ჰიზარბაში გუნლუკ მაჰალლესი, თორუნოღულლარი(სოღუთ) მაჰალლესი, ჩათალფინარ ქოი, ჰიზარბაში ქუმარლი ქოი, ჯევიზდერე, დონუქლი მაჰალლესი, მითრაბოლ, ალივარა ქოი, ზემბექ(აიდინტეფე) ქოი, იაღქოი, ერენიურთ ბელდესი, ბაშქოი, თეფექოი, გობი-გობუ ქოი, ელემენ, ავიდერე, საილან, ქურთდერე, ქურუდერე, იუჯელერ ქოი, შენბოლლუქ ბელდესი ზილიფტარ  მაჰალლესი.     
ინქურ ბელდესი:  ჩალოღლუ-ფათიჰ მაჰალლესი, იენიქენთ(არმუთლუქ) მაჰალლესი, ქელაშ(ჩინარჯიქ) მაჰალლესი, ქურნა მენგენ მაჰალლესი, ჩათალთეფე, ‘ნჯირლი.  
 
თექქირაზ ბელდესი: თექქირაზ ბელდე მერქეზი, ქირან მაჰალლესი, არმუთთეფე მაჰალლესი, ველი ბაირაქთარ მაჰალლესი, ქირან კოი(გინაფორ), მაჭახლელი(ბელენ) მაჰალლესი< ქორუქლუ მაჰალლესი, ნურედდინ ქოი, ქირაზარა, სარიგოლ, კოზბუქუმ *იენიქიზილჯაქესე), ქიზილკაია, ერგენ დუზჩიფთლიქ მაჰალლესი. 
იენიქენთ: იენიქენთ მერქეზ (>ამიურლუკ) მაჰალლესი, ექინჯიქ ქოი, მეშედუზ (ბოიუნუზლუ თაბაკ), თექნელი მაჰალლესი, მელიქთეფე მაჰალლესი, ქირან(თქშოჯაღი ვე ჩევრესი) მაჰალლესი.  
იეშიქენთ: სელვილერ ქოი.  
ქორგან: სარიალიჩ, იეშილალან.   
ქუმრუ: გუნეიჯე ქოი, დივანე ქოი, იემიშქენ, იემიშჰან, აქჩადან, იაილაჯიქ, აქჩაქესე, ფენჯიკ(ესენჯე),  ჩუბუქლუ ქოი, ერგენ ქოი, ბუიუქთეფე მაჰალლესი(ბალი ქოი). 
ფერშემბე: თონგელდუზი, გაჯალი, ქალქანჯი, ბურჰანედდინ, ბოხთეფე, თეფექოი, თეინელი, იოქუშდიბი, დერეიჩი, იენიქოი(იაღმურლარ), აზიზიე(ჩაქა), ქოჯადუზუ, ეფირლი, ჩერლი, ქურშუნჯალ. 
 
13-ქ. რიზეში 
ფაზარ: ჰამიდიე     
 
14-ქ.საქარიაში(ადაფაზარი)    
აქ იაზი: ბელდიბი, რეშადიე, შერეფიე, ქუზულუქ. 
გეივე: შერეფიე, ილიმბეი, ნურიოსმანიე, ბოღაზქოი, ქიშლაჩაი. 
ჰენდექ: ესქი ბიჩკი ქოი(ქართლა), გულდიბი(გევლი), ჰიჯრიე(ორჩი), ჰუსეინშეიხ ქოი, იკბალიე(სითმაფინარ, ავანა), ილიმბეი, ქარაჩოქექ ქოი, ლუთფიე ქოშქი ქოი, მურადიე(თოხვეთი), ნურიე, ფინარლი(ავანა), ქიზანლიქ)არხვა), ბალიკლი ‘ჰსანიე(ქართლა), იქრამიე(ქომო ჰათილა), ქარაჩოქეკ)ჰათილა), ქარგალი იენი ქოი(გურჯი ქარგალი, ურძუმა). 
ქოჯაალი: ქოივერი, ქოზლუქ(გურჯი ფაჰრიე), დემირაჩმა. 
ქარაფურჩეკ: მეჯიდიე, აჰმედიე, ქანლიჩაი, ჰოჯაქოი.   
საფანჯა: მაჰმუდიე, ჰაჯიმერჯან, აქცაი. მურადიე, იქრამიე, ისთანბულდერე, ნაილიე, ილმიე.   
 
15-ქ. სამსუნში   
ჩარშამბა: ქესთანეპინარ, იუქარიდიქენჯიქ, ჩათაქ, აშაღი დიქენჯიქ.   
ლადიქ: ასლანთაშ, ჰაჯიალიფინარ მაჰალლესი(ქირემითჰანე).   
თერმე: აქჩაი, ქოჯამანბაში, ქაინარპინარ ბელდესი ყაღდაშ ქოი, ქუშჩა ქოი, ქუშჯაღიზ(სარიჰასან) ქოი, ქესიკქაია, ოზიურთ, ქოიბუჯაღი ქოი.    
ბაფრა: დუზქოი, გოქჩეაღაჩ.  
ვეზირქოფრი: იურთდაღი ქოი, თაშლიიუქ ქოი.   
სალიფაზარ: იენიდოღან, იუქარი ქესთანე ფინარი, ქუშჯიღაზ, მუსლუბეი.   
 
16-ქ.სინოფში 
ცენტრში: აჰმეთიერი, ერიკლი, აქქირაჩ, იუვალი, ლალა, ქაბალი, გოლლუ, ავდან, თანგალ, დიბექლი. 
აიანჯიკ: მესთან(გურჯი ქოი მაჰალლესი).   
ერფელექ: აბდურრაჰმანპაშა, დეღირმეჯილი, ჰამიდიე, ვეისელ, ჰასანდერე, 
გერზე: სარნიჩ, ჰიზარჩაი, ყაიქილ. 
თურქელი: საზკიშლა, ქუზქოი(ჰასანდაღი, დემირქაფი, მანთარლიკ მაჰალლესი).
 
17-ქ.თოქათში 
ერბაა: ზოღალლიჩუქურ. 
ცენტრში: ექინჯილიქ ქოი.  
თურჰალ ცენტრში: ბოიაჯილარ მაჰალლესი, მუფთი მაჰალლესი. 

ნიქსარ ცენტრში: მუსაფინარი, აქინჯი, მერჯიმეკდუზი, ორენლერ, უსთაჰასან, ოლუქლუ, ფათლი, სორჰუნ, დალქაია, ოსმანიე, თეფეიათაკ.   
 
18- ქ.იალოვაში   
ჩინარჯიქ: თეშვიქიე(ზინდანნ), ესენქოი, ქადიქოი, ქურთქოი, იჰსანიე, მეჯიდიე, ჰაირიე, სელიმიე, ურთაბურუნ, საფრან, ქოჯადერე.   
თერმალ: ცენტრში: გოქჩედერე, უვეზფინარ. 
არმუთლუ: მეჯიდიე, სელიმიე, ჰაირიე, ჰაიდარიე.

Okunma: 7342

Yazıya Yapılan Yorumlar
Yorum Yaz