ARAŞTIRMA YAZILARI

BÖLÜM 》   ARAŞTIRMA YAZILARI

Gürcüler

Dünyanın eski milletlerinden olan gürcüler,  Kafkasya’nın yerli  ve nüfus bakımından en kalabalık  ayrıca siyasal geleneği en k&o.....


Selçuklu Sultanlari Ve Gayr-i Müslimler

Türkiye Selçukluları'nın ilk önce İznik'i daha sonra Konya'yı başkent yaptıkları ve hâkim oldukları diğer şehirlerde ve köylerd.....


Kırım Savaşı

Kırım Harbi, Osmanlı Devleti’nin tarihte ilk kez İngiltere ve Fransa’nın müttefiki olarak, Çarlık Rusya ile savaştığı ve galip geldiği bir harpti.....


XVIII. YÜZYILIN İLK YARISINDA TRABZON EY...

Bu tebliğin konusu Trabzon'un XVIII. yüzyılın ilk yarısında eyalet ve sancak düzeyindeki idarî taksimatı ve zikredilen dönemde eyalet ve eyalete bağ.....


Kafkasya Konfederasyon Misakı

Azerbaycan, Şimali Kafkasya ve Gürcüstan Milli Merkezleri,

—Bir milletin tam inkişafının ancak tam bir istiklal şartı ile mümkün olabil.....


İyiliğe İyilikle Karşılık Vermek

    
Her bir iyiliği görmek gerektir. Eğer hakiki bir yiğit isen ve senin için yapılan iyilığe iyilikle karşılık vermeyi beceremiyorsa.....


Batum Yeniden Bölgenin Merkezi Yolunda

Doğu Karadeniz bölgesinin doğal merkezi tarih boyunca Batum (Batumi) olmuştur. Şehrin sahip olduğu coğrafi konum, iklim şartları, doğal yapısı ve stratejik değe.....


Gürcistan Kıpçakları

Onbirinci yy.'da Karadeniz'e Türkçe konuşan yeni kavimler gelmeye başladı. Yeni gelenler, İdil ve Tuna nehirleri arasındaki geniş toprakları,  K.....


Türkiye-Gürcistan Ekonomik İlişkileri

Gürcistan ile ekonomik ilişkilerimizin temel hukuki çerçevesini, 1992 tarihinde imzalanan “Ticaret ve Ekonomik İşbirliği”, “Yatırımlar.....


Türkiye-Gürcistan Siyasi İlişkileri

Türkiye, 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasının hemen ardından Gürcistan’ın bağımsızlığını tanımış ve bu ülkeyle yakın or.....


Batum

Gürcistan Cumhuriyeti toprakları içindeki Acara Özerk Cumhuriyetinin başkenti Batum Türkiye’nin Gürcistan sınır kapısı Sarp’a 15 km .....


Gürcistan da Rusya Dönemi

Rusya Dönemi. İşte Rusya'nın Gürcistan ile Russianization politikasını uygulamak için birlikte çalıştığınız kölelik sistemine karşı.....


Osmanlı İdaresi ve Gürcüler

    
Bundan birkaç yıl önce umumî efkârı çok yakından ilgilendiren ve iki Gürcü profesörü tarafından.....


Kafkasya Sayıklamaları

1- Hürriyet Kasidesi

           

Bugünlerde eğer Ahbazların ya da Osetlerin bir Namık Kemal’i olsaydı oturu.....


Kafkasyada Satranç II-Diasporanın durdu

Kafkasya’daki halklar varlıklarını geleceğe taşımak, ulusal kimlik ve kültürleriyle var olmak istiyorlar, savaşmak için pençelerinin olmadı.....

    Sayfalar: 1
  • 2