TARİHTEN SAYFALAR

BÖLÜM 》   TARİHTEN SAYFALAR

Hasan Paşa (Atabekzade)

Gürcü Atabek hanedanından İshakpaşazade Hacı Ahmet Paşa’nın oğludur. 1760 senesinde mir-i miran rütbesi ile Çıldır valiliğine atandı. .....


Mehmet Abdurrauf Bey

1847 senesinde Batum’da doğdu. Batum alimlerinden Mustafa Efendi’nin oğludur.  1875’te tıbbıyeden mezun oldu.  1876’da doktor olarak Lazist.....


Mustafa Nuri Bey (Menapirzade)

1844 senesinde Maraş’ta doğdu. Babası Harput Valisi iken vefat eden Gürcü Yusuf Paşa’dır. İstanbul’da sıbyan ve Bey.....


Cafer Fahri Dikmen

1876 senesinde Batum’da doğdu. Hüseyin Sıtkı Efendi’nin oğludur. Ünye ve İstanbul’da eğitim gördü. 1899&rs.....


Ahmet Paşa (Cenabi)

Gürcü asıllı paşa.  Osmanlı sarayında kilerbaşı, çaşnigirbaşı ve mirahur görevlerinde bulundu. Kanuni Sultan S&uu.....


Sefer Paşa

Gürcü asıllı Osmanlı devlet adamı. Sultan IV.Murat döneminde Kars muhafızlığı yaptı, 1629 senesinde Ahıska ve Çıldır Beylerbeyi oldu. 1634 Bağ.....


Menuçehr Mustafa Paşa

Asıl adı Menüçehr’dir. Gürcü hükümdarlarından Keyhüsrev ile Dedisimedi’nin oğludur. Keyhüsrev’in ölüm&u.....


İbrahim Paşa (Elçi/Dayezade)

Gürcü asıllı osmanlı devlet adamıdır. Annesi sarayda süt anneliği yaptığı için Dayezade lakabıyla da tanınır. Enderu.....


Sadrazam Halil Paşa

Sultan I.Mahmut döneminde Avusturyalılardan Belgrat Kalesini geri alan gürcü sadrazam Hacı İvaz Mehmet Paşa’nın oğludur. 17.....


Sadrazam Reşit Mehmet Paşa

Sultan II. Mahmut döneminde sadrazamlık yapmış olan gürcü asıllı Osmanlı vezirlerindendir.  Hüsrev Paşa’nın kon.....


Sadrazam İvaz Mehmet Paşa

Sultan 1. Mahmut döneminde sadrazamlık yapmış olan Gürcü asıllı Osmanlı devlet adamıdır. Yagozine şehrinde doğdu. Babası Tı.....


Yirmisekiz Mehmet Çelebi

Asıl ismi Mehmet Faizidir. “Süleyman Ağazade” olarak da tanınır. Samsuncubaşı Gürcü Süleyman Ağa’nın oğ.....


Cavit Borçbakan

93 Harbi Batum/Livane muhacirlerinden Mehmet Ağa’nın torunu, son duyunu umumiye müdürü Ali Cevat Borçbakan Bey’in oğludur. Annesi Binnaz Han.....


Haydar Olcaynoyan

1910 senesinde İstanbul’da doğdu. Babası İzzetin Bey,  Sadrazam Koca Yusuf Paşa’nın torunlarından Mustafa Haşim Paşa’n.....


Dr.Abdülkadir Cahit Tuner

1892 senesinde Gemlik’in Adliye köyünde doğdu. Batum/Livane muhacirlerinden Mehmet Bey ile Cevahir Hanım’ın oğludur. Amcası.....

    Sayfalar: 1
  • 2