TARİHTEN SAYFALAR

BÖLÜM 》   TARİHTEN SAYFALAR

Hasan Paşa (Atabekzade)

Gürcü Atabek hanedanından İshakpaşazade Hacı Ahmet Paşa’nın oğludur. 1760 senesinde mir-i miran rütbesi ile Çıldır valiliğine atandı. .....


Mehmet Abdurrauf Bey

1847 senesinde Batum’da doğdu. Batum alimlerinden Mustafa Efendi’nin oğludur.  1875’te tıbbıyeden mezun oldu.  1876’da doktor olarak Lazist.....


Mustafa Nuri Bey (Menapirzade)

1844 senesinde Maraş’ta doğdu. Babası Harput Valisi iken vefat eden Gürcü Yusuf Paşa’dır. İstanbul’da sıbyan ve Bey.....


Cafer Fahri Dikmen

1876 senesinde Batum’da doğdu. Hüseyin Sıtkı Efendi’nin oğludur. Ünye ve İstanbul’da eğitim gördü. 1899&rs.....


Ahmet Paşa (Cenabi)

Gürcü asıllı paşa.  Osmanlı sarayında kilerbaşı, çaşnigirbaşı ve mirahur görevlerinde bulundu. Kanuni Sultan S&uu.....

    Sayfalar: 1