Din

Din

Büyük çoğunluğun dini olan Ortodoks Hıristiyanlık, IV. Yüzyılın ilk yarısında Azize Nino (ö.338) tarafından bu ülkeye getirilerek yayılmıştır. V.yüzyılda Gürcü kilisesi kurulmuş ve İncil Gürcüce'ye tercüme edilmiştir.Filistin'den çıkarıldıktan sonra Gürcistan'a da gelen Museviler'in bir kısmı zamanla Hıristiyanlaşmış, küçük bir topluluk ise dinini korumuştur. Gürcistan'a oldukça erken dönemlerde ulaşmış olan İslamiyet özellikle ülkenin güney bölgelerinde yayılmıştır.

Ülkenin XIX.yüzyılın başlarından itibaren Rusya'nın hakimiyetine girmesi, İslamiyet'in yayılmasını engellediği gibi mevcut Müslümanların çoğunun Türkiye ve İran'a göç etmelerine sebep olmuştur. Günümüzde bu ülkedeki Müslümanların sayısı yaklaşık olarak bir buçuk milyondur. Bu konuda kesin bilgi yokluğunun nedeni, Sovyet dönemi süresince nüfus sayımlarında dinin belirtilmemesi ve Müslüman isimlerinin yasaklanmış olmasıdır. Özellikle Stalin döneminde dini yapıların yıktırılması, din eğitiminin yasaklanması, çocuklara İslami isimlerin verilmemesi gibi sebeplerle Müslümanlık Gürcistan'ın her tarafında iyice gerilemiş olup bugün hemen sadece yaşlı kesim arasında yaşamaktadır.

1878 yılına kadar Osmanlı yönetiminde kalan Acara'da ise halkın çoğunluğu müslümandır. Fakat bunlar da sistemli bir Ortodokslaştırma politikasıyla karşı karşıyadırlar. Çünkü 1990 yılında din hürriyeti tanınmasının, Müslümanlardan çok Ortodokslar'ın faaliyetini yoğunlaştırmalarına hizmet ettiği görülmektedir.

Tiflis, Batum ve diğer bazı şehirlerde Osmanlı ve İran hakimiyeti dönemlerinden kalma 200'ü aşkın cami mevcut iken Sovyet döneminde bunların çoğu yıktırılmış, kalanları da ya kapatılmış veya başka hizmetlere tahsis edilmiştir. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra açılmasına müsaade edilen veya yeni yapılan camilerin sayısı bugün 200'ü aşmıştır.


Okunma: 8068